Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Έντεχνα ερωτικά...

Μη φεύγεις μη μένεις (00:01)
Το καλύτερο ψέμα (1:18)
Παιδί της βροχής (1:54)
Εφτά ποτήρια (3:24)
Καλοκαίρια και χειμώνες (3:54)
Αγέρας ήσουν (4:51)
Αν δε μ` αγαπάς (6:05)
J.A.C.E. (7:10)
Get out (7:38)
Πόσο γλυκά με σκοτώνεις (8:32)
Η μέρα εκείνη δε θ` αργήσει (9:00)
Αν (11:50)
Φτάνει που κλαίμε [Να μ` αγκαλιάζεις για να σ` αισθάνομαι] (12:42)
Να κοιμηθούμε αγκαλιά (15:35)
Όνειρα σου τραγουδάω (18:01)
Από μένα τον Βασίλη (20:05)
Μένω εκτός (20:52)
Τα βεγγαλικά σου μάτια (22:40)
Πάρε με πάρε με (24:29)
Μικρές νοθείες (25:50)
Της νύχτας τα ηχεία (27:17)
Εν λευκώ (29:05)
Έτσι κι αλλιώς (30:58)

Η αγάπη πάντοτε μπρος μου... πάντα την κυνηγώ... θα `ναι έγκλημα φως μου... αν σε ερωτευτώ.!

Με θες και με ψάχνεις
Μετά μια ψυχρή σιωπή
Ιστός της αράχνης
Μα ο νους μου ας μην πιαστεί

Η αγάπη είναι βόλτα
Στο δάσος με τη φωτιά
Δεν υπάρχουνε κόλπα
Κανείς δε γλιτώνει απλά
Και δεν κρατάει η χαρά
Κοστίζει ακριβά

Ό,τι μου δίνει η ζωή
Να μου την πάρει μπορεί
Δεν διαλέγω το τέλος εγώ
Σε θαύμα ελπίζω
Η αγάπη γράφει ιστορία
Φτάνει ώς το Θεό
Δε θα βρω σωτηρία
Αν σ’ ερωτευτώ

Σαν πάθος αρχίζει
Και μετά γίνεται ανοχή
Δεν υπάρχει ούτε λύση
Ούτε αλάνθαστη συμβουλή
Εκεί που κερδίζεις πια
Μια ήττα παίζει κρυφτό
Δεν αντέχω το τίμημα
Αν σ’ ερωτευτώ
Και δεν κρατάει η χαρά
Κοστίζει ακριβά

Ό,τι μου δίνει η ζωή
Να μου την πάρει μπορεί
Δεν διαλέγω το τέλος εγώ
Σε θαύμα ελπίζω
Η αγάπη γράφει ιστορία
Φτάνει ώς το Θεό
Δε θα βρω σωτηρία
Αν σ’ ερωτευτώ

Γλυκά ονειρέψου, λάθη που θέλησες γεύσου
Έτσι λέω, μα τρέμω εδώ ν’ αφεθώ
Η αλήθεια είναι πικρή, πάντοτε σκληρή
Και πού να βασιστώ εγώ
Εκτός απ’ τον εαυτό μου....

Μάντησα Διοτίμα

Διοτίμα: «Ποία φαντάζεσαι, Σωκράτη, ειν' η αιτία του έρωτος τούτου και του πόθου; Δεν έχεις προσέξει λοιπόν τον ζωηρόν ερεθισμόν, εις τον οποίον υποπίπτουν όλα τα ζώα, όταν τα καταλάβη η επιθυμία να γεννήσουν, και τα χερσαία και τα πετεινά, πώς αρρωσταίνουν όλα και κατακυριεύονται από τον έρωτα, πρώτον μεν να ενωθούν μαζί, έπειτα δια την ανατροφήν του γεννηθέντος; Πώς είναι αποφασισμένα, προς υπεράσπισιν τούτων, και πόλεμον να διεξάγουν, και τ' ασθενέστερα ακόμη προς τα δυνατότερα, και εις τον θάνατον να βαδίσουν υπέρ αυτών, και να τα τινάξουν από την πείναν αυτά δια να εξασφαλίσουν εις εκείνα την τροφήν, και το κάθε τι να πράξουν; Καλά» είπεν «οι άνθρωποι· θα ημπορούσε να υποθέση κανείς, ότι το κάνουν από υπολογισμόν. Αλλά τα ζώα; Ποίος είναι ο λόγος της τοιαύτης ερωτικής των συγκινήσεως; Ημπορείς να μου εξήγησης;»

Σωκράτης: "Δεν γνωρίζω Διοτίμα" της είπα.

Διοτίμα: "Έχεις λοιπόν την ιδέαν, πως θα γίνης ποτέ έμπειρος εις τα ζητήματα του έρωτος εφ' όσον δεν εννοείς αυτά;»

Σωκράτης: «Μα σου το είπα, Διοτίμα, και προ ολίγου· αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ήλθα κοντά σου, επειδή εκατάλαβα πως χρειάζομαι διδασκαλίαν. Λέγε μου λοιπόν και τούτου του φαινομένου την εξήγησιν και των άλλων των σχετιζομένων με τον έρωτα».

 
Διοτίμα: «Λοιπόν» είπε «εφ' όσον η πεποίθησίς σου είναι ότι αντικείμενον φυσικόν του έρωτος ειν' εκείνο, το όποιον πολλάκις από κοινού διεπιστώσαμεν δεν πρέπει να εκπλήττεσαι. Διότι και εις την περίπτωσιν αυτήν, όπως και εκεί, δια τον ίδιον λόγον επιδιώκει η φύσις η θνητή, καθ' όσον είναι δυνατόν, να ειν' αιωνία και αθάνατος. Δυνατόν δε της είναι κατά τούτον μόνον τον τρόπον, δια της αναπαραγωγής, με το ν' αφήνη πάντοτε εις του παλαιού την θέσιν ένα νέον παρόμοιον.
Άλλωστε και εις ό,τι ονομάζομεν ενότητα ατομικής ζωής και υπάρξεως εκάστου εμψύχου όντος ― π.χ. ένας άνθρωπος από της παιδικής του ηλικίας μέχρις ότου γίνη γέρων, θεωρείται πως είναι ο ίδιος· ουχ ήττον αυτός, μολονότι δεν έχει ποτέ τα ίδια συστατικά εις τον οργανισμόν του, εν τούτοις λέγομεν πως είναι ο ίδιος, ενώ διαρκώς ανανεώνεται και αποβάλλει μερικά, εις τας τρίχας, την σάρκα, τα οστά, το αίμα εις ολόκληρον γενικώς το σώμα. Και όχι μόνον εις το σώμα· αλλά και εις την ψυχήν, οι τρόποι, τα ήθη, αι αντιλήψεις, αι επιθυμίαι, αι ηδοναί, αι λύπαι, οι φόβοι, τίποτε απ' αυτά δεν παραμένει αναλλοίωτον εις κάθε άτομον, αλλά γεννώνται μεν άλλα, άλλα δε χάνονται».
Και συνεχίζει: «Πολύ δε περισσότερον παράδοξον είναι ακόμη, ότι και αι γνώσεις, όχι μόνον άλλαι μας έρχονται και άλλαι μας αφήνουν, και ποτέ δεν είμεθα οι ίδιοι ούτε ως προς τας γνώσεις, αλλά και μία και μόνη γνώσις έχει την ιδίαν τύχην. Διότι αυτό που ονομάζομεν μελέτην, γίνεται με την προϋπόθεσιν ότι η γνώσις εξαφανίζεται· άλλωστε η λησμοσύνη ειν' εξαφανισμός γνώσεως, ενώ αφ' ετέρου η μελέτη, εισάγουσα νέαν παράστασιν αντί της αποχωρούσης, διατηρεί την γνώσιν, ώστε να φαίνεται πως παραμένει η ιδία. Πράγματι μ' αυτό μόνον το μέσον διατηρείται κάθε θνητή ύπαρξις, όχι με το να παραμένη αιωνίως αναλλοίωτος καθ' όλα, όπως το θείον, αλλά με το ν' αφήνη κάθε τι που φεύγει και παλαιώνει, ένα άλλο νέον εις την θέσιν του, όμοιον όπως αυτό. Μ' αυτό το τέχνασμα» είπε «Σωκράτη, έχει μέρος εις την αθανασίαν η θνητή ύπαρξις, και ως προς το σώμα, και ως προς όλα τ' άλλα· η αθάνατος πάλιν με άλλο. Μη σου φαίνεται λοιπόν παράξενον, ότι κάθε ύπαρξις εμφύτως αποδίδει σημασίαν εις το αποβλάστημά της·χάριν της αθανασίας συνοδεύει τα όντα όλα ο ζήλος αυτός και ο έρως».

"Συμπόσιο" Πλάτωνας

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

μια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις...

Αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευθείς,
μια ώρα για να συμπαθήσεις και μια μέρα για να αγαπήσεις,
Όμως μια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις...


Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Φεγγάρι που σε βλέπαμε μαζί αγκαλιασμένοι....


Τι νύχτα μονο τι θωρρώ κάτω από το φως σου,
και είναι δύσκολος πολύ φεγγάρι ο μισεμός σου


Φεγγαρι που σαι στα ψηλα ευγα να σεργιανισεις
κι αν τη θωρρεις αμοναχη παρεα να τσι κρατησεις


Φεγγάρι που τέτοια βραδιά λάμπεις ευτυχισμένο
πες του να ρθει ένα λεπτό, χωρίς αυτόν πεθαίνω


Φεγγάρι που σε βλέπαμε μαζί αγκαλιασμένοι
πες μου σε ποιας την αγκαλιά τέτοια βραδιά ξωμένει


Ξέπλυνε φεγγαράκι μου το πέπλο σου στην βρύση
μη μου χλωμιάσει τ'ονειρο τώρα που πάει ν'ανθίσει


Του φεγγαριού ο Αύγουστος μοιάζει με λύρας σώμα
έχει χορδές πεφτάστερα και έχει αγάπης χρώμα


Απόψε Θεέ μου άναψε τ’ αστέρια και το φεγγάρι ας φωτίσει όλη τη γη....

Νωρίς απόψε βράδιασε
και βγήκανε τ’ αστέρια
την πόρτα μου άφησα ανοιχτή
το ξέρω πως θα `ρθεις
απ’ το θολό το τζάμι μου
βλέπω τον άδειο δρόμο
αυτή η νύχτα είναι σκοτεινή
φοβάμαι μην χαθείς.

Απόψε Θεέ μου άναψε τ’ αστέρια
και το φεγγάρι ας φωτίσει όλη τη γη
μπορεί απόψε να θελήσει να γυρίσει
βοήθησέ τον στο δρόμο μην χαθεί, 
απόψε Θεέ μου άναψε τ’ αστέρια
και κάνε χάρτη φωτεινό τον ουρανό
ίσως μπορέσει να διαβάσει τα σημάδια
Θεέ μου κάνε να `ρθει απόψε να τον δω.

Αυτό το βράδυ ένοιωσα
πόσο μου έχει λείψει
με μια ευχή στον άδειο ουρανό
κρυφά παρακαλώ.....

Εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την πανσέληνο....

Μουσείο της Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης θα γιορτάσει την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014, με κλασικά μουσικά κομμάτια από όπερες, κινηματογραφική μουσική και ελληνικές γνωστές μελωδίες από το ιστορικό μουσικό σχήμα της Μπάντας της Πολεμικής
Αεροπορίας, στον προαύλιο χώρο του στις 9:30 μ.μ.
Την μπάντα θα διευθύνει ο Υποσμηναγός (ΜΣ) Αλέξανδρος Λιτσαρδόπουλος.
Την ημέρα αυτή, το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τα μεσάνυχτα (η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 9 το βράδυ), δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.
Θωρηκτό Αβέρωφ
Ο συνθέτης Μιχάλης Κουμπιός, ο Βασίλης Λέκκας και οι δύο νέοι ερμηνευτές η Σαβέρια Μαργιολά και ο Χρήστος Μακρής θα συνοδεύσουν την αυγουστιάτικη πανσέληνο και στα τραγούδια και τις συνθέσεις θα πρωταγωνιστήσουν η θάλασσα και η σελήνη. Με μία συναυλία με θέμα «Σε μια θάλασσα με φεγγάρια στο βυθό» θα υποδεχθεί το πλωτό ναυτικό μουσείο θωρηκτό Γ. Αβέρωφ την αυγουστιάτικη πανσέληνο, στις 21:30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα μας καλεί να την ακολουθήσουμε σε μια μουσική διαδρομή από τον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και το θέατρο. «Η παράσταση αρχίζει», όπως λέει και ο τίτλος αυτού του μουσικού προγράμματος, στις 21:00 το βράδυ της 10ης Αυγούστου και αυτή τη φορά η μουσικός και συνθέτης θα συναντήσει το κοινό της στην Ελευσίνα.
Σε μια ιδιαίτερη βραδιά, στο πλαίσιο των φετινών Αισχυλείων, όλα τα όργανα θα βρεθούν επί σκηνής, το κανονάκι, η άρπα, η τρομπέτα, το πιάνο, το κοντραμπάσο, τα τύμπανα, προκειμένου να συνοδεύσουν το κόκκινο βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πλατεία Αρχαίας Αγοράς στην Θεσσαλονίκη

Οι Mondays και Les Au Revoir θα εμφανιστούν ζωντανά στο χώρο της πλατείας της Αρχαίας Αγοράς, στη Θεσσαλονίκη. Υπό το φως του φεγγαριού ο χώρος της πλατείας θα πλημμυρίσει από τις 21:15 με ατμοσφαιρικούς, bossa nova και ρετρό ρυθμούς από το συγκρότημα των Les Au Revoir όπου θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της πόλης την διασκευής τους στο κλασικό τραγούδι “Θα Ξανάρθεις” καθώς και την ιδιαίτερη προσέγγιση τους πάνω σε τραγούδια  που όλοι αγαπήσαμε.
Στην συνεχεία την θέση τους στο stage θα πάρουν οι Mondays το συγκρότημα που όλοι αγαπήσαμε μέσα από την επιτυχία τους στο τραγούδι “Το Φιλί” όπου θα μας κρατήσουν συντροφιά με pop/rock ρυθμούς και ανεβασμένη διάθεση κλείνοντας την βραδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου
Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει τη μουσική εκδήλωση «Τα φεγγάρια της Μεσογείου» με στόχο να υποδεχθεί και φέτος το κοινό στους φιλόξενους χώρους του για να γνωρίσει τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου, στο μοναδικό Ιλίου Μέλαθρον και να απολαύσει τη μαγεία του ολόγιομου αυγουστιάτικου φεγγαριού μέσα από ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.
Συνταξιδιώτες ο καταξιωμένος συνθέτης Μάριος Στρόφαλης στο πιάνο, στο ακορντεόν και στο τραγούδι, η νεαρή δημιουργός Φένια Χρήστου στο πιάνο και το τραγούδι και ο Αλφρέντο Στούνι στο βιολί.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι εκθεσιακοί χώροι του Νομισματικού Μουσείου θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό έως τις 20:30 και θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου στις 18.00 και στις 19.00.

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης : 
Το Λουτρό των Αέρηδων θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό από τις 8.00π.μ. έως τις 10.00μ.μ.

Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου: 
«Στον χώρο εκτός της πρίφραξης του Ιερού του Ποσειδώνος νότια από το τουριστικό περίπτερο του ΕΟΤ, σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής «»ΘΟΡΙΚΟΣ»”, μουσική  παράσταση με τίτλο «»Εκείνων τη Μουσική»” με δύο
ηθοποιούς, τη Μαρίνα Καλογήρου και το Δημήτρη Παπανικολάου, μαζί με τη λυρική τραγουδίστρια Βασιλική Καραγιάννη που θα ερμηνεύσουν, συνοδεία της ορχήστρας μουσικής δωματίου, αποτελούμενης από οκτώ μουσικούς, πρωτότυπες συνθέσεις του Θεόδωρου
Λεμπέση, εμπνευσμένες από κείμενα κορυφαίων λογοτεχνών, Ελλήνων (Σοφοκλής,Ευριπίδης ) και ξένων (Shakespeare, Lorca, Baricco, Williams, Chekhov).»

Φεγγάρι απόψε μαγικό....

Φεγγαρι φεξε να γενει ποιο φωτεινος ο δρομος
να βρω εκεινη π' αγαπω για να μην ειμαι μονος.


Φεγγαρι αποψε μαγικο σαν σε κοιτω θυμαμαι
όλες τις ομορφες στιγμες που πισω δεν γυρνανε


Φεγγαρι μου απο θωρρεις ιντα γι'αυτον περναω
βρες τον και πες του μια στιγμη ποσο τον αγαπαω.


Φεγγαρι μου χαμηλωσε φεγγε τσι να βαδιζει
και πως σου το παραγγειλα δε θελω να γνωριζει


Φεγγαρι που'σαι στα ψηλα και φεγγεις ολη νυχτα
πηγαινε απο το σπιτι τζη και πες της καληνυχτα


Φεγγαρι αυγουστιατικο, του ουρανου μου κρινε,
το φως που στελνεις παρε το, και αυτηνης το δινε.